Om os

Sino Consult er et nystartet bygherrerådgivningsfirma. Vores medarbejdere har erfaring og arbejdet i byggebranchen i mere  end 60 år til sammen og de har dermed opbygget stor ekspertise der kommer vores kunder til gavn. 

Helle Skak
Managing Partner

Helle Skak er Managing Partner i Sino og hun sørger for alt det administrative i Sino.

Helle har stor erfaring inden for administration i byggebranchen samt deltagelse i tilbudsgivning på offentlige udbudsopgaver.

Jens Skak
Senior Rådgiver

Jens Skak er Sinos Senior Rådgiver.

Jens er uddannet tømrer og arkitekt og har været selvstændig siden 1980. Jens har stor erfaring med offentlige og private opgaver. Han er specialist inden for ombygning og renovering af bankfilialer herunder Nordea og Arbejdernes Landsbank

Anders Skak er Sinos Chef Rådgiver og står for rådgivning inden for det byggetekniske område. 

Anders er uddannet tømrer og arkitekt og har solid erfaring i byggebranchen. Anders har været selvstændig siden 1996, han har siden været primusmotor på adskillige opgaver fra almindeligt husbyggeri, renoveringer, til større byggerier som er bygget i OPP såsom Randers Water and Wellness og Flintholm Svømmehal og ligeledes driften af disse.

TLF: 5357 4900
Mail: info@sino.nu

Sinos rådgivning skaber værdi for vores kunder. Vi kan hjælpe dig fra idé til udførelse til indflytning.

Kontakt os endelig, hvis du har en opgave du gerne vil have os til at se på

Handelsbetingelser

Efterfølgende handels og betalingsbetingelser er gældende, såfremt de ikke specifikt er ændret gennem en skriftelig aftale parterne imellem.

 

1. Tilbud.

Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen. Hvis du sætter arbejde i gang uden forudgående tilbud faktureres der på medgået tid.

2. Priser.

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms med mindre andet er angivet. Priserne er faste i aftale/tilbudsperioden, dog tages der forbehold for prisændringer som følge af væsentlige ændringer i skatter og afgifter samt evt. ændringer i valutakurser m.m.

4. Betalingsbetingelser.

Arbejdet faktureres løbende med betaling 7 dage netto kontant med mindre andet fremgår af tilbud og faktura. Ved manglende eller for sen betaling bortfalder eventuel rabat og der beregnes renter af forfalden saldo med 2 % pr. måned. fra sidste rettidige betalingsdato.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav med Sino ApS og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

5. Ejendomsforbehold.

Sino ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt. Tilbud tegninger og andet forbliver Sino ApS' ejendom, medmindre andet skriftligt er aftalt. Disse må ikke uden Sino ApS' accept bringes til tredjemands viden.

6. Ansvarsbegrænsning

Et eventuelt erstatningskrav overfor Sino ApS kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. Sino ApS hæfter ikke for direkte eller indirekte tab som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

7. Force majeure.

I tilfælde af, at Sino ApS er helt eller delvist afskåret fra at opfylde sine forpligtelser over for kunden som følge af force majeure eller anden udefra kommende omstændigheder, som Sino ApS ikke bære ansvaret for, kan Sino ApS ikke gøres ansvarlig for tab, det være sig direkte eller indirekte tab, som kunden og/eller tredjemand måtte lide i den anledning. 

© 2018 by Sino.