top of page
IMG_1239_edited_edited.jpg

SINO 
VÆRDISKABENDE BYGHERRERÅDGIVNING

FØLGER BYGHERRE TIL DØRS

Sino varetager bygherrens interesser og styrker dig i rollen som bygherre. Sino er passioneret i vores arbejde og har mange års erfaring både inden for projektering, udførelse og drift af byggeriet.
Sino har lang byggeteknisk erfaring, der giver os de bedste forudsætninger for at rådgive og hjælpe vores kunder i alle byggeriets faser.
Med vores høje faglige niveau og vores engageret samarbejde med vores kunder, kan vi sammen finde det bedst mulige beslutningsgrundlag og løsninger for vores kunder.
Sinos udgangspunkt er altid at finde de mest værdiskabende løsninger sammen med vores kunder.  Vi udfordre og stiller spørgsmål til de gængse normer. Og vi er åbne for selv at blive udfordret og se udover de gængse normer. Det er nødvendigt og det inspirerer til at løse komplekse opgaver, der skaber værdi for kunden.

Forside: Welcome
Shanghai%20skilt_edited.jpg

PROCESLEDELSE

Procesledelse med dit projekt i fokus er grundlæggende for et godt beslutningsgrundlag og for at komme i mål inden for de givne rammer.

Forside: About
Magnifying%20Glass_edited.jpg

GRANSKNING AF PROJEKTET

Ved granskning forstås både procesgranskning og projektgranskning.
Ved granskning skaber vi os et overblik over de risici der er i projektet fra start til slut. Er projektet bygbart? Kan det gøres inden for de økonomiske rammer? Hvad med tidplanen?

Forside: About
Bygherrerådgivning SH.jpg

BYGHERRE-
RÅDGIVNING

Sino hjælper dig med at oversætter dine visioner til virkelighed. Vi tydeliggøre dine muligeheder, forudsætninger, succeskriterier, udfordringer og risici.

Forside: About
Tidsplan.jpg

TIDSPLAN

En gennem bearbejdet tidsplan forhindre fordyrende forsinkelser. En tidsplan tager højde for produktionsflowet, udnyttelse af arealer, bemanding, produktionstid, tørretider, logistik, tid til  mangelafhjælpning og igangsættelse af driften.

Forside: About
Økonomi planlægning SH_edited_edited.jpg

OMKOSTNINGS-
PLANLÆGNING

Budgettering og økonomistyring er grundlaget for sunde og optimale beslutninger.
Sund projektøkonomi i byggeriet handler om hele tiden at have et retvisende billede af, hvad det samlede projekt vil koste at realisere. Med god information bliver budgetter til et solidt beslutningsgrundlag og aktivt styringsredskab.

Forside: About
Digitalisering IKT Ledelse s-h.jpg

IKT-LEDELSE

Det digitalt byggeri i praksis.

Værdien af digitalisering er efterhånden dokumenteret, men det er langt fra alle der har udviklet en digital tankegang.

Forside: About
aflev nøgler_edited.jpg

AFLEVERINGS-
FORRETNING

Faglig kompetent vurdering

Det er altid målet at overtage et mangelfrit byggeri - og resutatet opnået bedst, når afleveringen tilrettelægges over en periode med afklaring, udbedring og vurdering af kvalitetsnieveauer.

Forside: About
Granskning s-h.jpg

NYHEDER

Det er vi igang med nu.

Her kan du se de projeketer som Sino ApS arbejder med for tiden.

Forside: About

UDPLUK AF VORES REFERENCER

Nedenfor er en kort beskrivelse af de projekter som Sino har arbejdet på.

OMBYGNING FOR HUNDESTED HAVN, SYDHAVNSVEJ 2

2023

Bygningen på Sydhavnsvej 2 er Hundested havn ved at renovereog Sino ApS er bygherrerådgiver på sagen. Vi Ser frem til at gennemføre projektet sammen med Hundested Havn.

Sydhavnsvej 2_edited.jpg

SALAMANDERHUSENE, HEDEHUSENDE

Februar 2022

Salamanderhusene i Hedehusene har Sino været bygherrerådgiver på i forbindelse med at ejerskabet skiftede hænder. Sino førte byggetilsyn for den nye bygherre.

billede 1.jpg

Juli 2021

Det gamle bibliotek som senere blev til VUC er nu renoveret og ombygget til morderne boliger. 

Lejlighederne ligger meget centralt og stationsnært.

Classensgade færdig.jpg

MIDTERMOLEN, LOKALPLAN, HUNDESTED HAVN

Project Tagline

Planlægning og udarbejdelse af lokalplan for midtermolen på Hundested Havn

DJI_0242.JPG

LINDGRENS ALLÉ, KØBENHAVN

April 2020

Sino var bygherrerådgiver På dette store boligbyggeri der ligger på Lindgrens Allé i København. Sino blev hyret ind får at styre tid og økonomi.

2020 09 03 foto over kbh fra Lindgreens alle med facader v2.JPG

VINKELVEJ, GILLELEJE

2021

På Vinkelvej i Gilleleje er Sino arkitekt.

Vinkelvej_02_120421.jpg

BOLIGER HANEHOVED, LOKALPLAN, FREDERIKSVÆRK

2021

På Hanehovedvej  har Sino lavet lokalplanen på projektet der består af 52 boliger. Sino har endvidere være arkitekt på projektet.

IMG_4010.JPG

RENOVERING AF BEDDINGSANLÆG, UDBUD, HUNDESTED HAVN

Efterår 2021

På Hundested Havn er beddingsanlægget blevet fornyet og afleveret i efteråret 2021. Sino's opgave var her at byggestyre og føre tilsyn.

(billedet er af det gamle beddingsanlæg)

DJI_0208_edited.jpg

BOLIGER I KVÆRKEBY, LOKALPLAN, RINGSTED

2021

I Kværkeby ved Ringsted skal der bygges 42 boliger. Sino laver lokalplan og arkitektarbejdet på dette flotte projekt.

Kværkeby_TEST_03.jpg

LUNDTOFTEGADE 87, 2000 FREDERIKSBERG

Forår 2019

På Lundtoftegade på Frederiksberg blev denne flotte ejendom med 35 ungdomsboliger færdigbygget i 2019. Sino optegnede og færdiggjorde hoved-og udbudsprojekt samt opfølgning ved byggeriets afslutning med "as build" tegninger. Sino forestod ligeledes byggestyringen og sikkerhed og sundhed.
Facaderne på ejendommen er tegnet af arkitekterne Andersen og Sigurdsen.

Billede3_edited.jpg

SKOLEN VED HAVET, LYNÆS

2018

Skolen ved Havet er en relativ ny friskole der er startet i Hundested. Skolen er flyttet ind i en ombygget og nyrenoveret daginstitution på Lyngbakken. Sino var arkitekt og bygherrerådgiver.

Skolen ved Havet fra p-plads.jpg
Forside: Projects

KONTAKT OS

Nordre Beddingsvej 24, 1. th
3390 Hundested

53 57 49 00

IMG_7508.jpg
Forside: Contact
bottom of page