top of page
Digitalisering IKT Ledelse s-h.jpg

IKT-LEDELSE

Det digitale byggeri i praksis.

Værdien af digitalisering er efterhånden dokumenteret, men det er langt fra alle, der har udviklet en digital tankegang, der omsætter processer og procedurer til værdi i projektforløbet. Tilvalg af teknologien har i sig selv ikke nogen værdi, hvis ikke kompetencerne til at navigere og lede IKT samt realisere potentialet er til stede.
En håndfast og uvildig IKT ledelse er grundlaget for, at der kan udarbejdes et entydigt og bygbart projektmateriale. Struktursimulering og god datakvalitet kan levere store tidsmæssige og økonomiske gevinster for projektet.

IKT-Ledelse: About
bottom of page