top of page
aflev nøgler.jpg

AFLEVERINGSFORRETNING

Afleveringsforretning er den juridisk gældende afslutning på byggeprojektet.

Det er altid målet at overtage et mangelfrit byggeri. Det bedste resultat opnås bedst når afleveringen tilrettelægges over en periode med afklaring, udbedring og vurdering af kvalitetsniveauer. Derfor taler vi om afleveringsforretningen som en lidt længere proces, der slutter med AB18-aflevering. 

Både i tid og økonomi er der god gevinst ved at tilsikre en grundig proces og inddragelse af byggeekspertise til vurderingsopgaverne.

Sino Skaber værdi for bygherre ved at 

  • sikre byggefaglig vurdering af kvalitetsniveauer og værdiansættelse i udbedringer

  • sikre at bygherrens organisation er klar til at igangsætte en problemfri driftsperiode

  • sikre en faglig kompetence og veldokumenteret afleveringsforretning

  • spotte og værdisætte mangler og hindringer, der bør udbedres inden risiko overgår til bygherren.

En god aflevering er starten på en god drift.

Når bygherren overtager det færdige byggeri er det startskuddet til at en god bygningsdrift kan igangsættes.

Som afleveringsansvarlig varetager vi kvalitetskontrol og granskning af drifts- og vedligeholdelses materiale, ligesom vi i processen op til aflevering kan hjælpe med at stille krav til forventninger og aftaler. en klar systematisk og digital aflevering af materialet lægger et godt grundlag for den videre drift.

Afleveringsforretning: About
bottom of page