top of page
Granskning s-h.jpg

GRANSKNING

Ved granskning forstås både procesgranskning og projektgranskning.
Er projektet bygbart? kan det gøres inden for de økonomiske rammer? hvad med tidplanen? Kan det drives optimalt? Hvordan er arbejdsmiljøet under byggeriet og når det er i drift? Der skal stilles mange spørgsmål og alle spørgsmål skal besvares. 
Ved granskning skaber vi os et overblik over de risici, der er i projektet fra start til slut. Vi gennemgår tegninger, beskrivelser, modeller mv. for at vurdere bygbarheden. Vi vurdere størrelsen på de risici vi finder og hvilke ændringer der vil skabe størst værdi, så disse kan udbedres hurtigst muligt inden det går ud over kvalitet, tid, økonomi, driften eller driftsøkonomien.
Bemærkningerne sker i samarbejde med de faglige rådgivere bag projektet og med respekt for selve projektet.
Projektmateriale der er bygbart giver størst værdi, idet de bydende entreprenører har lettere ved at give korrekt bud. Jo mere bygbart projektmaterialet er desto færre konflikter kan der opstå og der med mindre sandsynlig hed for voldgiftsager.
Små projektmæssige fejl kan skabe store problemer med driften af bygningen. Derfor er det vigtig med en uvildig granskning.

Granskning: About
bottom of page