top of page
Shanghai%20skilt_edited.jpg

PROCESLEDELSE

Procesledelse er grundlæggende for et godt beslutningsgrundlag.

Den økonomiske ramme fastlåses for størstedelen af projektet i projekteringsfasen. Jo senere i projektets forløb desto mere bekosteligt bliver valgene.

Konsekvensen af ændringer og præciseringer afhænger af hvor i projektets fase de sker. I projekteringsfasen er konsekvensen relativ billig. Ændringer og præciseringer i byggefasen bliver væsentlig meget dyrere. Men sker de først i driftsfasen, kan konsekvensen blive uoverkommelig.

Et godt beslutningsgrundlag er essentielt for at rettidige beslutninger kan tages og det har stor indflydelse på kvaliteten af projektet inden byggeriet begynder.

Under byggeriet fører Sino løbende tilsyn for at sikre tid, økonomi og bygningens drift fra projektets begyndelse. Vi er bindeled mellem bygherre, rådgivere og udførende for at sikre alt virker inden ibrugtagning.

Med Sino's solide erfaring inden for byggeri har vi indsigten til at finde kritiske detaljer ved mangelgennemgang. Ved afhjælpning af mangler bistår vi bygherre med hvilke krav, der kan stilles til entreprenøren. Vi planlægger en mangelafhjælpningsperiode tilrettelæggelse af arbejder og med systematisk opfølgning.

En god afleveringsforretning er en god start på bygningens drift.

Procesledelse: Welcome
bottom of page